ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის სხდომა