სამუშაო თათბირი იუსტიციის მინისტრთან და მის მოადგილეებთან