სამუშაო თათბირი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და მოადგილეებთან