საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ქრისტიანული საგანძურის დარბაზის გახსნა