სამუშაო თათბირი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან და მის მოადგილეებთან