შეხვედრა თამარ ბერუჩაშვილთან, რომელიც რუმინეთში საქართველოს ელჩად დაინიშნა