შეხვედრა ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარესთან