შეხვედრა საფრანგეთის პრეზიდენტის დიპლომატიურ მრჩეველთან