სუსმა გაავრცელა კონკრეტული მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მზადდება არეულობა ქვეყანაში