შეხვედრა კატარის სახელმწიფოს ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან