ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ ხელმოწერის ცერემონია