ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის საქმიანობის შემაჯამებელი ღონისძიება