სამუშაო თათბირი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან და მის მოადგილეებთან