შეხვედრა საამიროების ეკონომიკისა და ვაჭრობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან