სამუშაო თათბირი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და მის მოადგილეებთან