შეხვედრა Goldman Sachs-ის გლობალური ურთიერთობების პრეზიდენტთან