სამუშაო თათბირი საგარეო საქმეთა მინისტრთან და მის მოადგილეებთან