სამუშაო თათბირი თავდაცვის მინისტრთან და მოადგილეებთან