შეხვედრა DP World-ის თავმჯდომარესა და აღმასრულებელ დირექტორთან