შეხვედრა ესპანეთის სამეფოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან