სამუშაო თათბირი ფინანსთა მინისტრთან და მოადგილეებთან