შეხვედრა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან