ჩანაწერი თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოში გახსნილ სამძიმრის წიგნში