შეხვედრა კავკასიის მოლაპარაკებების საკითხებში აშშ-ის მთავარ მრჩეველთან