შეხვედრა ანტიკორუფციული ბიუროს ახლად დანიშნულ უფროსთან