შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორებთან