დაზვერვის სამსახურის საქმიანობის 2022 წლის ანგარიში