შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრთან