სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება