შეხვედრა საფრანგეთში მოღვაწე ქართველ მოქანდაკე გუჯი ამაშუკელთან