შეხვედრა კატარის პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრთან