შოთა რუსთაველის სკულპტურის გახსნა პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტში