დიდველის ტბის და სატუმბი შენობა-ნაგებობის დათვალიერება ბაკურიანში