შეხვედრა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან