შეხვედრა 2023 და 2024 წლებში დაგეგმილი მსოფლიო დონის კონცერტების საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებთან