კორპორაცია „ინდორამას” დამფუძნებელსა და თავმჯდომარესთან შეხვედრა