ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების პირველი სამიტის გახსნის ღონისძიება