სამუშაო შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრთან და მოადგილეებთან