შეხვედრა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორთან