შეხვედრა ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალურ კანცლერთან