შეხვედრა თურქეთის რესპუბლიკაში ქართველ მაშველებთან