სამუშაო თათბირი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან და მოადგილეებთან