შეხვედრა შვეიცარიის კონფედერაციის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტთან