დისკუსია მრგვალი მაგიდის ფორმატში სახელწოდებით ,,ინვესტირება ენერგეტიკის მომავალში"